Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Oferta

Nasza oferta współpracy

Ze strony Biura istnieje zawsze możliwość odbioru dokumentów od klienta.


Naszą ofertę możemy podzielić na dwie części:
 • część pierwsza  (Oferta część I) - obejmuje  prowadzenie:
  • księgi handlowej,
  • książki przychodów i rozchodów,
  • ewidencji ryczałtu od przychodów,
  • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji wyposażenia;

 • część druga (Oferta część II) - obejmuje prowadzenie:
  • list płac,
  • kart wynagrodzeń,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do i z ZUS,
  • prowadzenie kart zasiłkowych i rozliczanie chorobowego,
  • rozliczanie składek ZUS pracowników i właścicieli.
 • Wszystkie podane w ofercie ceny mają charakter orientacyjny i są każdorazowo negocjowane z Klientem.
 • Na cenę usługi ma wpływ:
  • ilość dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji księgowych np.:
   • księgi rachunkowe;
   • książka przychodów i rozchodów;
   • rejestry zakupu i sprzedaży VAT
   • oraz innych ewidencji tj.:
    • środków trwałych,
    • wyposażenia,
    • przebiegu pojazdów;
  • ryzyko prowadzenia danej firmy.
 • Odrębną częścią usługi mającą wpływ na cenę jest prowadzenie list płac i deklaracji ZUS
 • Podobne kryteria odnoszą się do wyprowadzania na zlecenie Klienta zaległości.
 • Wszystkie te czynniki mają odzwierciedlenie w zawartej umowie z Klientem.

 
BUK BILANS © 2001-2010