Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - druki ZUS

Druki  Z U S:

Deklaracje zgłoszeniowe płatnika
ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawne i inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej
ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizyczne
ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych
ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek
ZAA Adresy prowadzonia działalności gospodarczej przez płatnika składek
ZBA Informacje o numerach rachunków bankowych płatnika składek
Deklaracje zgłoszeniowe ubezpieczonych
ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej 
ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
ZCNA Zgłoszenie członka rodziny, który nie mieszka z ubezpieczonym
ZCZA Zgłoszenie członka rodziny, który mieszka z ubezpieczonym
ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń/Kontynuowanie ubezpieczeń
ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/Zgłoszenie zmiany danych
Deklaracje rozliczeniowe
DRA Deklaracja rozliczeniowa
RCA Raport imienny o należnych składkach dla płatników zatrudniających powyżej 20 osób (stan na 30.11. poprzedniego roku)
RNA Raport imienny o należnych składkach dla pozostałych płatników
RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
RSA Rapotr imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
RGA Raport j.w. oraz informacje o okresach pracy górniczej
Deklaracje rozliczeniowe roczne
DRRB Deklaracja o naliczonych i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia, o okresach nieoskładkowanych i wypłaconych świadczeniach za okres 01-11/1999 r.
IRB Deklaracja o naliczonych i wypłaconych świadczeniach ze środków ZUS i pracodawcy za okres 12/1999 r. - 11/2000 r.
Informacja dla pracownika
RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (o naliczonych składkach na Ubezpieczenia Społeczne i Ubezpieczenie Zdrowotne)

 
BUK BILANS © 2001-2008