Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - ryczałt od przychodów


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma rozliczenia firmy objęta ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Jedna z najprostszych z wymienionych form rozliczania się z osiąganych dochodów. Zgodnie z Art.24. cytowanej ustawy:


 
BUK BILANS © 2001-2008