Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Zusy 2005

Archiwalia ZUS 2005

Podstawa i wysokość składek od osoby prowadzącej działalność:

Okres Podstawa do
Ubezpieczieczeń
Społecznych
Podstawa do
Ubezpieczieczenia
Zdrowotnego
51 bez
Ubezpieczenia
Chorobowego
51 52 52 odliczenia
od podatku
53
01/05 1.361,96 1.822,13 469,19 502,56 154,88 141,22 33,37
02/05 1.361,96 1.822,13 469,19 502,56 154,88 141,22 33,37
03/05 1.443,28 1.910,99 497,22 532,58 162,43 148,10 35,36
04/05 1.443,28 1.910,99 497,22 532,58 162,43 148,10 35,36
05/05 1.443,28 1.910,99 497,22 532,58 162,43 148,10 35,36
06/05 1.449,27 1.818,93 499,28 534,79 154,61 140,97 35,51
07/05 1.449,27 1.818,93 499,28 534,79 154,61 140,97 35,51
08/05 1.449,27 1.818,93 499,28 534,79 154,61 140,97 35,51
09/05 1.391,12 1.852,73 479,25 513,33 157,48 143,59 34,08
10/05 1.391,12 1.852,73 479,25 513,33 157,48 143,59 34,08
11/05 1.391,12 1.852,73 479,25 513,33 157,48 143,59 34,08
12/05 1.408,34 1.871,73 485,17 519,67 159,10 145,06 34,50
Uwagi:
  51- Ubezpieczenia Społeczne:
  • Emerytalne   19,52 %
  • Rentowe       13,00 %
  • Chorobowe    2,45 %
  • Wypadkowe  od 01.01.2003r. jest uzależnione od liczby zatrudnionych w ubiegłym roku i rodzaju działalności (0,97% - 3,86%). W tabeli przyjęto wypadkowe w wysokości 1,93 %
  52- Ubezpieczenie Zdrowotne
  • 8,50% z czego odliczeniu od podatku na koniec roku podlega tylko 7,75%
  • Od 01.04.2003. wprowadzono odrębną podstawę, różną od podstawy na Ubezpieczenia Społeczne
  • Od 01.04.2003. nie podlega zmniejszeniu o nieobecne dni spowodowane np. chorobowym czy rozpoczęciem działalności w śroku miesiąca
  53- Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
        Pracowniczych (FGŚP-płatne jedynie od pracowników)
  • Fundusz Pracy                                                         2,45 %
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   0,15 %

Kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek:

Okres Kwota Ubezpieczenie
Rok 2005 72.690,00  Emerytalne,Rentowe
01/2005 5.674,83 Chorobowe
02/2005 5.674,83 Chorobowe
03/2005 6.013,65 Chorobowe
04/2005 6.013,65 Chorobowe
05/2005 6.013,65 Chorobowe
06/2005 6.038,63 Chorobowe
07/2005 6.038,63 Chorobowe
08/2005 6.038,63 Chorobowe
09/2005 5.796,33 Chorobowe
10/2005 5.796,33 Chorobowe
11/2005 5.796,33 Chorobowe
12/2005 5.868,10 Chorobowe

 
Kwoty graniczne dochodów dla emerytów i rencistów:

Miesiąc 70 % 130 %
01/2005 1.589,00 2.951,00
02/2005 1.589,00 2.951,00
03/2005 1.683,90 3.127,10
04/2005 1.683,90 3.127,10
05/2005 1.683,90 3.127,10
06/2005 1.690,90 3.140,10
07/2005 1.690,90 3.140,10
08/2005 1.690,90 3.140,10
09/2005 1.623,00 3.014,10
10/2005 1.623,00 3.014,10
11/2005 1.623,00 3.014,10
12/2005 1.643,10 3.051,50
Rok 2005 19.814,50 36.797,40

Świadczenie ulega:
 • zmniejszeniu w przypadku osiągnięcia 70 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego za ubiegły kwartał,
 • zawieszeniu w przypadku osiągnięcia 130 % przeciętnego wynagrodzenia jak wyżej.
 • Kwoty graniczne 70 % i 130 % są kwotami brutto.
 • Progi graniczne nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę w wieku ustawowym (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat) - osoby te mogą zarobkować bez określonej górnej granicy dochodu.
 • Od 1 stycznia 2004 r. nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:
  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Terminy składania deklaracji i odprowadzania składek:
 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie - nie zatrudniające pracowników
 • do 15 dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy (w tym osoby zatrudniające pracowników za siebie i pracowników i współwłaściciele opłacający składkę za siebie na łącznej deklaracji rozliczeniowej)
Jeżeli dzień zapłaty składki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę to termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia pracującego po okresie wolnym.
Minimalne wynagrodzenie pracownicze brutto:

Od kiedy obowiązuje  Kwota
01.01.2005 r. 849,-

Minimalne wynagrodzenie uczniów brutto:

Od Do I klasa II klasa III klasa
01.12.2004. 28.02.2005.
90,80
113,50
136,20
01.03.2005. 31.05.2005.
96,22
120,27
144,33
01.06.2005. 31.08.2005.
96,62
120,77
144,93
01.09.2005. 30.11.2005.
92,74
115,93
139,11
01.12.2005. 31.12.2005.
93,89
117,36
140,83
Zasiłki rodzinne:

Od Do 1 i 2 
dziecko
3
dziecko 
4 i na każde
następne
Podstawa 
dochodu
01.05.2004. 31.08.2005. 43,00 53,00 66,00 504,- lub 583,-
01.09.2005. 31.08.2006. 43,00 53,00 66,00 504,- lub 583,-

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 • z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5 roku życia
  • powyżej 5 roku życia
500,-
 
 50,-
 70,-
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo we wrześniu
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na dziecka zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła
  • na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła
 90,-
 
 
 
 80,-
 
 40,-
 • W okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. pracodawcy nie mają prawa ustalać i wypłacać dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dotyczy to także nowego, wprowadzonego od 1 września 2005 r. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Zasiłek pielęgnacyjny:

Od Do Kwota
01.05.2004. 31.08.2006. 144,00

Zasiłek pogrzebowy:

Od Do Kwota
01.12.2004. 28.02.2005. 4.539,86
01.03.2005. 31.05.2005. 4.810,92
01.06.2005. 31.08.2005. 4.830,90
01.09.2005. 30.11.2005. 4.637,06
01.12.2005. 28.02.2006. 4,694,48

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010