Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - krok trzeci

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

Krok trzeci:

Główny Urząd Statystyczny

Pora zarejestrować naszą działalność w prowadzonym przez GUS Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRUPGN) stanowiącym jedyny zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie podmioty gospodarki narodowej i uzyskać numer REGON

Na miejscu otrzymamy formularz, który wypełniamy.
Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty i Zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

W poprzednich latach Urząd Statystyczny nadając REGON w zależności od naszego zgłoszenia podawał działalność wiodącą, drugorzędną, trzeciorzędną... obecnie należy podać (wyszczególnić) je wszystkie, jak we wpisie do ewidencji ale trzeba zaznaczyć która z tych działalnośćci ma stanowić naszą działalność podstawową i tylko ona będzie figurować na druku nadania REGON-u.

Po dwóch tygodniach zostanie nam nadany numer statystyczny REGON i określona zostanie nasza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD).

Z niezbędnymi do zarejestrowania formularzami (RG-1) oraz wykazem Urzędów Statystycznych możemy się zapoznać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

Możemy teraz wykonać krok następny.
 

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

 
BUK BILANS © 2001-2008