Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - krok piąty

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

Krok piąty:

Urząd Skarbowy

Dobrnęliśmy do końca naszego cyklu rejestracji. W terminie do 7 dni od rozpoczęcia działalności musimy wypełnić druki zgłoszeniowe w Urzędzie Skarbowym lecz czeka na nas jeszcze kilka ważnych pytań: W zasadzie powinniśmy zacząć swoje rozważania od tego punktu przed rozpoczęciem działalności.

Gdy zdecydowaliśmy się już na formę rozliczeń podatkowych, przystępujemy do wypełnienia druków zgłoszeniowych (NIP-1). Więcej o zgłoszeniu w ustawie: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 z późn. zm.), musimy również złożyć oświadczenie o wybranej formie opodatkowania. Z wypełnieniem druku nie powinno być większych problemów, ponieważ wszystkie niezbędne dane są zawarte na drukach: Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzeniu o nadaniu REGON-u. Należy zwrócić uwagę, że jeśli posiadamy już numer NIP nadany nam np. w związku z podjęciem zatrudnienia to druk NIP-1 składamy jako aktualizację.

Jeśli nasza działalność nie może być objeta zwolnieniem z tytułu podatku VAT lub zrezygnowaliśmy ze zwolnienia musimy dokonać zgłoszenia do tego podatku na drukach zgłoszeń (VAT-R lub VAT-RU) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 55, poz. 539).
Tutaj podobnie jak przy druku NIP-1 nadany nam numer NIP wpisujemy na formularzu zgłoszenia.

Żeby wszystko nie było za piękne to należy jeszcze zarejestrować naszą działalność w ZUS-ie.

Jak zapewne zauważyliście załatwienie tych wszystkich formalności trwa pewien czas dlatego rozpoczynając cykl rejestracji podajemy datę rozpoczęcia działalności z pewnym wyprzedzeniem.
 

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

 
BUK BILANS © 2001-2008