Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Poradniki

Jak założyć firmę - krok szósty

Krok: 1 2 3 4 5 6 7

Krok szósty:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 1999 w naszym kraju trwa reforma systemu ubezpieczeń społecznych, która zmieniła procedurę rejestracji przedsiębiorców w ZUS i jak na razie nie ma końca kolejnym innowacjom.

Na dzień dzisiejszy każda założona firma podlega procesowi rejestracji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność na własne nazwisko muszą wypełnić następujące druki:

  • ZFA - zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej
  • ZUA - zgłoszenie do Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnego
    • obowiązkowe - jeżeli działalność prowadzona na własne nazwisko jest podstawową formą uzyskiwania dochodu (osoba nie pracuje, nie pobiera renty bądź emerytury)
    • dobrowolne do Ubezpieczeń Społecznych - jeżeli osoba pobiera emeryturę lub rentę bądź jest zatrudniona na etacie, a za swą pracę otrzymuje kwotę co najmniej równą minimalnej płacy krajowej ;Ubezpieczenie Zdrowotne jest w tym wypadku ubezpieczeniem obowiązkowym
  • ZZA - zgłoszenie do Ubezpieczenia Zdrowotnego płatnika, o którym mowa powyżej, który rezygnuje z dobrowolnego opłacania składki na Ubezpieczenia Społeczne

W trakcie zgłaszania siebie jako osoby do Ubezpieczeń Społecznych (ZUA) należy zwrócić uwagę na Ubezpieczenie Chorobowe - dla osób prowadzących działalność na własne nazwisko jest to ubezpieczenie dobrowolne, pierwszy płatny przez ZUS zasiłek chorobowy przysługuje dopiero po 180 dniach opłacania tej składki

  • w przypadku przystąpienia do niego należy przestrzegać rygorystycznie określonych terminów opłacania składek, gdyż nawet jednodniowe spóźnienie w opłacaniu składek jest równoznaczne w myśl obowiązujących przepisów z utratą prawa do zasiłku chorobowego i koniecznością ponownego zarejestrowania się do Ubezpieczenia Chorobowego a tym samym ponownym okresem wyczekiwaniem (180 dni) do prawa nabycia tego zasiłku;
  • rygorystycznie należy również przestrzegać by prawidłowo naliczyć wysokość składek na wszystkie Ubezpieczenia Społeczne, bowiem w przypadku niedopłaty - ZUS w pierwszej kolejności reguluje z zapłaconej kwoty ubezpieczenia obowiązkowe tym samym na Ubezpieczeniu Chorobowym powstanie niedopłata z konsenkwencjami jak w punkcie powyżej;
  • nieprzystąpienie do tego ubezpieczenia powoduje, że musimy opłacać składkę również wówczas gdy jesteśmy obłożnie chorzy a za czas choroby nie otrzymamy żadnego zasiłku.

Osoby opłacające jedynie Ubezpieczenie Zdrowotne (osoby zgłoszone na druku ZZA - patrz wyżej) opłacają Ubezpieczenie Zdrowotne bez względu na to czy są zdrowe, czy są chore oraz bez względu na to czy osiągają dochód z działalności, czy ponoszą stratę.

Kilka słów o drukach "zusowskich" tutaj.

A jeśli masz już dość tych wszystkich papierów, wykonaj ostatni krok tutaj.Krok: 1 2 3 4 5 6 7

 
BUK BILANS © 2001-2008