Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Podatki

Archiwalia podatkowe 2004

Skala podatkowa:

 Rok Dochód Stawka
podatku
Wysokość podatku
Od Do
2004
0,-
37.024,-
19 %
Kwota dochodu x 19% (-) 530,08
37.024,-
74.048,-
30 %
Kwota dochodu (-) 37.024,- x 30% + 6.504,48
74.048,-
  40 %
Kwota dochodu (-) 37.024,- x 40% + 17.611,68
     Kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku to 2.790,00
Koszty uzyskania przychodów i ulga miesięczna pracownika:
 • pracujący na jednym etacie wykonujący pracę w miejscu zamieszkania 102,25 miesięcznie (1227,00 - za rok, wieloetatowiec max. 1.840,77)
 • pracujący na jednym etacie poza miejscem zamieszkania 127,82 miesięcznie (1.533,84 - za rok, wieloetatowiec max. 2.300,94)
 • poniesienie większych kosztów na dojazd do miejsca pracy musi być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi
 • ulga miesięczna 44,17 (za cały rok 530,08)
Ryczałty od przychodów:
 • granica maksymalnych dochodów osiągniętych w 2003 roku uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu to 250.000,- € (przychody zarówno własne jak i osiągnięte przez spółkę)
 • stawki podatkowe:
  • 3,0 % handel
  • 5,5 % produkcja
  • 8,5 % i 17 % usługi
  •  20 % wolne zawody
Kilometry:
Od Do Do 900cm3 Powyżej 900cm3 Motocykl Motorower
01.01.2003. 29.02.2004. 0,4798 0,7692 0,2119 0,1272
01.03.2004. 00.00.0000. 0,4894 0,7846 0,2161 0,1297
Diety:
Od Do Dieta Nocleg Dojazd
01.01.2003. 29.02.2004. 20,00 30,00 4,00
01.03.2004. 00.00.0000. 21,00 31,50 4,20
Odsetki:
- od należności podatkowych
 
Od Do Stawka
26.06.2003. 30.06.2004. 13,5 % rocznie
01.07.2004. 28.07.2004. 14,5 % rocznie
29.07.2004. 25.08.2004. 15 % rocznie
26.08.2004. 00.00.0000. 16 % rocznie

- od należności gospodarczych
 
Od Do Stawka
25.09.2003. 00.00.0000. 12,25 % rocznie
Odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników i pracowników młodocianych:
Pracownik I klasa II klasa III klasa
695,68 92,76 111,31 129,86

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010