Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Podatki

Archiwalia podatkowe 2009

Skala podatkowa:

 Rok Dochód Stawka
podatku
Wysokość podatku
Od Do
2009
0,-
85.528,-
18 %
Kwota dochodu x 18% (-) 556,02
85.528,-
 
32 %
Kwota dochodu (-) 85.528,- x 32% + 7.866,25
     Kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku to 3.089,00
Koszty uzyskania przychodów i ulga miesięczna pracownika:
 • pracujący na jednym etacie wykonujący pracę w miejscu zamieszkania 111,25 miesięcznie (1.335,00 - za rok, wieloetatowiec max. 2.002,05)
 • pracujący na jednym etacie poza miejscem zamieszkania 139,63 miesięcznie (1.668,72 - za rok, wieloetatowiec max. 2.502,56)
 • poniesienie większych kosztów na dojazd do miejsca pracy musi być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi
 • ulga miesięczna 46,33 (za cały rok 556,02)
Ryczałty od przychodów:
 • granica maksymalnych dochodów osiągniętych w 2007 roku uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu to 150.000,- € (przychody zarówno własne jak i osiągnięte przez spółkę)
 • stawki podatkowe:
  • 3,0 % handel
  • 5,5 % produkcja
  • 8,5 % i 17 % usługi
  •  20 % wolne zawody
Kilometry:
Od Do Do 900cm3 Powyżej 900cm3 Motocykl Motorower
14.11.2007. 00.00.0000. 0,5214 0,8358 0,2302 0,1382
Diety:
Od Do Dieta Nocleg Dojazd
01.01.2007. 00.00.0000. 23,00 34,50 4,60
Odsetki:
- od należności podatkowych - podatkowe
 
Od Do Pełna stawka Obniżona (75 %)
24.12.2008. 31.12.2008. 13 % rocznie nie było
01.01.2009. 27.01.2009. 13 % rocznie 9,75 % rocznie
28.01.2009. 25.02.2009. 11,50 % rocznie 8,63 % rocznie
26.02.2009. 25.03.2009. 11 % rocznie 8,25 % rocznie
26.03.2009. 24.06.2009. 10,50 % rocznie 7,88 % rocznie
25.06.2009. 00.00.0000. 10 % rocznie 7,50 % rocznie

- od należności gospodarczych - ustawowe
 
Od Do Stawka
15.12.2008. 00.00.0000. 13 % rocznie

- od należności gospodarczych - maksymalne
 
Od Do Stawka
24.12.2008. 27.01.2009. 26 % rocznie
28.01.2009. 25.02.2009. 23 % rocznie
26.02.2009. 25.03.2009. 22 % rocznie
26.03.2008. 24.06.2009. 21 % rocznie
25.06.2009. 00.00.0000. 20 % rocznie
Odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników i pracowników młodocianych:
Pracownik I klasa II klasa III klasa
1.000,04 133,34 160,01 186,67

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010