Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Podatki

Archiwalia podatkowe 2008

Skala podatkowa:

 Rok Dochód Stawka
podatku
Wysokość podatku
Od Do
2008
0,-
44.490,-
19 %
Kwota dochodu x 19% (-) 586,85
44.490,-
85.528,-
30 %
Kwota dochodu (-) 44.490,- x 30% + 7.866,25
85.528,-
  40 %
Kwota dochodu (-) 85.528,- x 40% + 20.177,65
     Kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku to 3.089,00
Koszty uzyskania przychodów i ulga miesięczna pracownika:
 • pracujący na jednym etacie wykonujący pracę w miejscu zamieszkania 111,25 miesięcznie (1.335,00 - za rok, wieloetatowiec max. 2.002,05)
 • pracujący na jednym etacie poza miejscem zamieszkania 139,63 miesięcznie (1.668,72 - za rok, wieloetatowiec max. 2.502,56)
 • poniesienie większych kosztów na dojazd do miejsca pracy musi być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi
 • ulga miesięczna 48,90 (za cały rok 586,85)
Ryczałty od przychodów:
 • granica maksymalnych dochodów osiągniętych w 2007 roku uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu to 150.000,- € (przychody zarówno własne jak i osiągnięte przez spółkę)
 • stawki podatkowe:
  • 3,0 % handel
  • 5,5 % produkcja
  • 8,5 % i 17 % usługi
  •  20 % wolne zawody
Kilometry:
Od Do Do 900cm3 Powyżej 900cm3 Motocykl Motorower
14.11.2007. 00.00.0000. 0,5214 0,8358 0,2302 0,1382
Diety:
Od Do Dieta Nocleg Dojazd
01.01.2007. 00.00.0000. 23,00 34,50 4,60
Odsetki:
- od należności podatkowych - podatkowe
 
Od Do Stawka
29.11.2007. 30.01.2008. 13 % rocznie
31.01.2008. 27.02.2008. 13,5 % rocznie
28.02.2008. 26.03.2008. 14 % rocznie
27.03.2008. 25.06.2008. 14,5 % rocznie
26.06.2008. 26.11.2008. 15 % rocznie
27.11.2008. 23.12.2008. 14,5 % rocznie
24.12.2008. 00.00.0000. 13 % rocznie

- od należności gospodarczych - ustawowe
 
Od Do Stawka
15.10.2005. 14.12.2008. 11,5 % rocznie
15.12.2008. 00.00.0000. 13 % rocznie

- od należności gospodarczych - maksymalne
 
Od Do Stawka
29.11.2007. 30.01.2008. 26 % rocznie
31.01.2008. 27.02.2008. 27 % rocznie
28.02.2008. 26.03.2008. 28 % rocznie
27.03.2008. 25.06.2008. 29 % rocznie
26.06.2008. 26.11.2008. 30 % rocznie
27.11.2008. 23.12.2008. 29 % rocznie
24.12.2008. 00.00.0000. 26 % rocznie
Odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników i pracowników młodocianych:
Pracownik I klasa II klasa III klasa
906,61 120,88 145,06 169,23

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010