Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Podatki

Archiwalia podatkowe 2005

Skala podatkowa:

 Rok Dochód Stawka
podatku
Wysokość podatku
Od Do
2005
0,-
37.024,-
19 %
Kwota dochodu x 19% (-) 530,08
37.024,-
74.048,-
30 %
Kwota dochodu (-) 37.024,- x 30% + 6.504,48
74.048,-
600.000,- 40 %
Kwota dochodu (-) 74.048,- x 40% + 17.611,68
600.000,-
  50 % *
Kwota dochodu (-) 600.000,- x 50% + 227.992,48
* w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego stawka nie weszła w życie.

     Kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku to 2.790,00
Koszty uzyskania przychodów i ulga miesięczna pracownika:
 • pracujący na jednym etacie wykonujący pracę w miejscu zamieszkania 102,25 miesięcznie (1227,00 - za rok, wieloetatowiec max. 1.840,77)
 • pracujący na jednym etacie poza miejscem zamieszkania 127,82 miesięcznie (1.533,84 - za rok, wieloetatowiec max. 2.300,94)
 • poniesienie większych kosztów na dojazd do miejsca pracy musi być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi
 • ulga miesięczna 44,17 (za cały rok 530,08)
Ryczałty od przychodów:
 • granica maksymalnych dochodów osiągniętych w 2004 roku uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu to 250.000,- € (przychody zarówno własne jak i osiągnięte przez spółkę)
 • stawki podatkowe:
  • 3,0 % handel
  • 5,5 % produkcja
  • 8,5 % i 17 % usługi
  •  20 % wolne zawody
Kilometry:
Od Do Do 900cm3 Powyżej 900cm3 Motocykl Motorower
01.03.2004. 00.00.0000. 0,4894 0,7846 0,2161 0,1297
Diety:
Od Do Dieta Nocleg Dojazd
01.03.2004. 31.12.2005. 21,00 31,50 4,20
Odsetki:
- od należności podatkowych
 
Od Do Stawka
26.08.2004. 30.03.2005. 16 % rocznie
31.03.2005. 27.04.2005. 15 % rocznie
28.04.2005. 29.06.2005. 14 % rocznie
30.06.2005. 27.07.2005. 13 % rocznie
28.07.2005. 31.08.2005. 12,5 % rocznie
01.09.2005. 00.00.0000. 12 % rocznie

- od należności gospodarczych
 
Od Do Stawka
25.09.2003. 09.01.2005. 12,25 % rocznie
10.01.2005. 14.10.2005. 13,5 % rocznie
15.10.2005. 00.00.0000. 11,5 % rocznie
Odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników i pracowników młodocianych:
Pracownik I klasa II klasa III klasa
733,25 97,77 117,32 136,87

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010