Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Podatki

Archiwalia podatkowe 2007

Skala podatkowa:

 Rok Dochód Stawka
podatku
Wysokość podatku
Od Do
2007
0,-
43.405,-
19 %
Kwota dochodu x 19% (-) 572,54
43.405,-
85.528,-
30 %
Kwota dochodu (-) 43.405,- x 30% + 7.674,41
85.528,-
  40 %
Kwota dochodu (-) 85.528,- x 40% + 20.311,31
     Kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku to 3.015,00
Koszty uzyskania przychodów i ulga miesięczna pracownika:
 • pracujący na jednym etacie wykonujący pracę w miejscu zamieszkania 108,50 miesięcznie (1302,00 - za rok, wieloetatowiec max. 1.953,23)
 • pracujący na jednym etacie poza miejscem zamieszkania 135,63 miesięcznie (1.627,56 - za rok, wieloetatowiec max. 2.441,54)
 • poniesienie większych kosztów na dojazd do miejsca pracy musi być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi
 • ulga miesięczna 47,71 (za cały rok 572,54)
Ryczałty od przychodów:
 • granica maksymalnych dochodów osiągniętych w 2006 roku uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu to 250.000,- € (przychody zarówno własne jak i osiągnięte przez spółkę)
 • stawki podatkowe:
  • 3,0 % handel
  • 5,5 % produkcja
  • 8,5 % i 17 % usługi
  •  20 % wolne zawody
Kilometry:
Od Do Do 900cm3 Powyżej 900cm3 Motocykl Motorower
01.03.2004. 13.11.2007. 0,4894 0,7846 0,2161 0,1297
14.11.2007. 00.00.0000. 0,5214 0,8358 0,2302 0,1382
Diety:
Od Do Dieta Nocleg Dojazd
01.01.2007. 00.00.0000. 23,00 34,50 4,60
Odsetki:
- od należności podatkowych - podatkowe
 
Od Do Stawka
01.03.2006. 25.04.2007. 11 % rocznie
26.04.2007. 27.06.2007. 11,5 % rocznie
28.06.2007. 29.08.2007. 12 % rocznie
30.08.2007. 28.11.2007. 12,5 % rocznie
29.11.2007. 00.00.0000. 13 % rocznie

- od należności gospodarczych - ustawowe
 
Od Do Stawka
15.10.2005. 00.00.0000. 11,5 % rocznie

- od należności gospodarczych - maksymalne
 
Od Do Stawka
01.03.2006. 25.04.2007. 22 % rocznie
26.04.2007. 27.06.2007. 23 % rocznie
28.06.2007. 29.08.2007. 24 % rocznie
30.08.2007. 28.11.2007. 25 % rocznie
29.11.2007. 00.00.0000. 26 % rocznie
Odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników i pracowników młodocianych:
Pracownik I klasa II klasa III klasa
804,60 107,28 128,74 150,19

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010